Trykksaker

Impressfoto er behjelpelig angående trykksaker, f.eks kunstkort, flyers og brosjyrer.

Impressfoto kan tilby følgende
– Hjelp til å lage brosjyrer, kunstkort og lignende

– Kontakt med trykkeri for produksjon
– Henting og levering av bestilling
– Lagre oppsett på fil for senere bestilling eller modifisering
– Hurtigproduksjon av flyers

Hva med en brosjyre eller en liten trykket portfolio som beskriver deg og kunsten din, kanskje med CV?

Impress foto er behjelpelig med å hjelpe deg å lage kunstkort, både doble og enkle, med din kunst.